สถาบันการลงทุนทองคำ
สถาบันการลงทุนทองคำ
หลักสูตร

Intermediate Level

ข้อมูลส่วนนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Gold Online เท่านั้น หากท่านยังไม่ได้เปิดบัญชี Gold Online กรุณาเปิดบัญชีใหม่ กับ MTS ที่นี่

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ Analytical Strategy และ Investment Strategy

ในระดับที่ 1 คือ Analytical Strategy แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข่าวสาร และ ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิค

ในระดับที่ 2 คือ Investment Strategy แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ เป็นการเรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนทองคำรูปแบบต่างๆ โดยวิธีผสมผสานการลงทุนระหว่าง Gold Spot และ Gold Futures

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการลงทุนในทองคำ (Analysis Strategy)

จุดประสงค์ : การลงทุนในทองคำนั้นค่อนข้างมีความเสี่ยง อันเนื่องมาจาก การผันผวนของราคาทองคำ ดังนั้น นักลงทุนควรมีความรู้พื้นฐานในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิค ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดมาอยู่ในคอร์ส อบรมนี้ เพื่อที่จะให้นักลงทุนเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการลงทุนที่ถูกต้อง
 • ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข่าวสาร
  • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ
  • ข่าวสารที่ควรติดตามเพื่อการลงทุนในทองคำ
 • ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิค
  • ปัจจัยในการวิเคราะห์
  • i. ทฤษฎีกราฟ
   ii. แนวรับ แนวต้าน
   iii. อื่นๆ
ประโยชน์
 1. นักลงทุนจะทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อนำมาใช้ในการประกอบตัดสินใจในการลงทุนอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์ในการลงทุนในทองคำ (Investment Strategy)

จุดประสงค์ : นอกจากการวิเคราะห์ที่แม่นยำ กลยุทธ์การลงทุนในทองคำนั้นค่อนข้างมีความเสี่ยง อันเนื่องมาจาก การผันผวนของราคาทองคำ ดังนั้นนักลงทุนควรมีความรู้พื้นฐานในกลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสานทั้งทองคำแท่งและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำเพื่อที่จะให้นักลงทุนเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการลงทุนที่ถูกต้อง

 • กลยุทธ์ในการลงทุน
 • i. การเก็งราคาทำกำไร Speculate
  • ทองคำแท่ง และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ

  ii. การป้องกันความเสี่ยง Hedge
  • ทองคำแท่ง และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ

  iii. การทำกำไรส่วนต่าง Spread
  • สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ

  iv. การค้ากำไร Arbitrage
  • ทองคำแท่ง และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ
ประโยชน์
นักลงทุนจะทราบวิธีการลงทุนและกลยุทธ์ในการลงทุนแบบผสมผสานทั้งในทองคำแท่งและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ เพื่อเป็นช่องทางในการทำกำไร และลดความเสี่ยงจากการลงทุน


หมายเหตุ: สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ เจาะรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำที่มากยิ่งขึ้น สามารถที่จะเข้าอบรมในระดับ advanced level ได้ โดยในระดับ advanced นั้น จะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านความรู้และประสบการณ์มาเป็นผู้แลกเปลี่ยนและสอนแนวความคิดการลงทุน, การวิเคราะห์ทางเทคนิค และ กลยุทธ์การลงทุนที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร


หมายเหตุ:
 • สำหรับ course ที่อยู่ใน basic level เป็น course ระดับพื้นฐานสำหรับนักลงทุนทุกท่าน
 • ส่วน course ที่อยู่ใน intermediate level และ advanced level ข้อมูลส่วนนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Gold Online เท่านั้น
 • หากท่านยังไม่ได้เปิดบัญชีใหม่ Gold Online กรุณาเปิดบัญชีใหม่ กับ MTS ที่นี่

ปฏิทิน / สำรองที่นั่ง

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com