Tool Services
Post Trade Tools

ช่องทางในการทำธุรกรรม

MTS Gold Group มีการบริการด้านการทำธุรกรรมที่รองรับกับระบบการชำระเงิน หรือบริการต่างๆแก่ลูกค้านักลงทุนของเราทุกท่าน ร่วมกับธนาคารชั้นนำต่างๆ มากมาย และยังอำนวยความสะดวกสบายให้นักลงทุนสามารถ Clear Port ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

แลกทองคำเป็นรูปพรรณ

การบริการซื้อขายทองคำในรูปแบบต่างๆ ได้รับการพัฒนาจากความต้องการของท่านลูกค้าและเป็นไปได้เพื่อความสะดวกสบายแก่ท่านลูกค้า ด้วยการบริการที่ครบวงจรทางด้านทองคำทางบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด ได้มีแผนกเพื่อรองรับการจัดการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนทองคำแท่งเป็นรูปพรรณ

การขายฝาก

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทันทีซึ่งก็เป็นที่นิยมและยอมรับในตลาดอย่างกว้างขวางสำหรับชาวเอเชีย ทองคำนั้นถือได้ว่าเป็นทรัพย์ที่สามารถสะสมหรือออมเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตได้ ดังนั้นทองคำนอกจากจะเป็นสินทรัพย์ที่ดึงดูดนักลงทุนแล้วยังเป็นสินทรัพย์ออมในรูปแบบฉุกเฉินได้ด้วยเช่นกัน

การรับฝากทองคำ

ระบบตลาดลงทุนทองคำที่มีความพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้นและรองรับลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นทางบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด เรามีบริการพร้อมทางด้านการรับฝากทองคำเพื่อรองรับท่านลูกค้าสมาชิกของเราทุกท่านพร้อมค่าผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยที่เป็นไปตามระบบสากล

SMART PORT

อีกหนึ่งรูปแบบของการจัดการรายงานข้อมูลส่วนตัวของท่านลูกค้า บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ได้จัดสรรข้อมูลและการวางรูปแบบข้อมูลเพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายและสามารถเช็คสถานะต่างๆของท่านลูกค้าได้ในทันทีและแม่นยำ เอกสิทธิ์ที่เหนือกว่าเรามีพร้อมสำหรับท่านลูกค้าเสมอ

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com