ทองรูปพรรณและทองเก่า

กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด หรือในนาม ห้างทองแม่ทองสุก ภายในสัญลักษณ์ ตราฉัตร มีประสบการณ์การซื้อขายทองรูปพรรณที่ได้รับความนิยมยาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งมีระบบการซื้อขายผ่านทางหน้าร้านและระบบออนไลน์

ทองรูปพรรณ

ทองคำรูปพรรณภายใต้สัญลักษณ์ ตราฉัตร ได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพโดดเด่นด้วยลวดลายต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์

งานสั่งทำทองรูปพรรณ

การบริการออกแบบและสั่งทำทองรูปพรรณที่มีรูปแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่และทีมงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากองค์กรหรือบริษัทชั้นนำตลอดมา

งานบริษัทแจกทอง

การบริการออกแบบและผลิตทองรูปพรรณ สำหรับองค์กรและบริษัทชั้นนำ เพื่อช่วยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดตามความต้องการของธุรกิจให้ถึงจุดสูงสุด

บริการสกัดทองคำ

บริการสกัดทองคำที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับประเทศ โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ และระบบการสกัดทองคำที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

รับซื้อคืนรูปพรรณและทองเก่า

การบริการรับซื้อทองรูปพรรณและเศษทองเก่าทุกรูปแบบ โดยทีมงานรับซื้อที่เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่เป็นธรรมสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มโดยตรง เช่น เจ้าของกิจการร้านทอง โรงรับจำนำ หรือกลุ่มช่างทอง

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com