สถาบันการลงทุนทองคำ
สถาบันการลงทุนทองคำ

หลักสูตร

Advance Level

ข้อมูลส่วนนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Gold Online เท่านั้น หากท่านยังไม่ได้เปิดบัญชี Gold Online กรุณาเปิดบัญชีใหม่ กับ MTS ที่นี่
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ Technical Analysis และ Special Forum

ในระดับที่ 1 คือ Technical Analysis ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เจาะลึกมากขึ้นกว่าระดับ Intermediate level ในการวิเคราะห์กราฟและข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งจะเน้นให้นักลงทุนสามารถอ่านกราฟเพื่อวิเคราะห์ถึงทิศทางและแนวโน้มของราคาของทองคำได้

ในระดับที่ 2 คือ Special Forum ซึ่งจะเป็นสัมมนาที่เชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในทองคำมาเสนอแนะถึงช่องทางการลงทุนและให้คำแนะนำในกลยุทธ์แก่นักลงทุนที่เข้าร่วมสัมมนา 

 • ความรู้ในการวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
  • ปัจจัยในการวิเคราะห์
  • i. MACD
   ii. RSI
   iii. Bollinger Band
   iv. Divergence
   v. อื่นๆ

 • Special Forum
  • o เรียนเชิญคุณหมอกฤชรัชน์ หิรัญยศิริ เป็นผู้ให้การบรรยายแก่นักลงทุนที่สนใจรับฟัง

ประโยชน์

นักลงทุนจะทราบข้อมูลเชิงลึกและแง่คิดที่สำคัญ ทั้งในด้านการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค รวมไปถึงแนวความคิดของการลงทุนจากมุมมองของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านทองคำอย่างแท้จริง

รายละเอียดหลักสูตร


หมายเหตุ:
 • สำหรับ course ที่อยู่ใน basic level เป็น course ระดับพื้นฐานสำหรับนักลงทุนทุกท่าน
 • ส่วน course ที่อยู่ใน intermediate level และ advanced level ข้อมูลส่วนนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Gold Online เท่านั้น
 • หากท่านยังไม่ได้เปิดบัญชีใหม่ Gold Online กรุณาเปิดบัญชีใหม่ กับ MTS ที่นี่

ปฏิทิน / สำรองที่นั่ง

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com