ตราสารอนุพันธ์

ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะเป็นสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินค้าด้วยราคา ปริมาณ และเงื่อนไขที่มีการตกลงกันไว้

Gold Futures

สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า โดยอ้างอิงทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% สามารถทำกำไรได้ทั้งภาวะขาขึ้นและ ขาลง และมีขนาดสัญญาในรูปแบบ 50 บาท/บาททองคำ และ 10 บาท/บาททองคำ ให้เลือกลงทุน

SET50 Index Futures

สัญญาซื้อขายดัชนี SET50 ล่วงหน้าที่มีการอ้างอิงกับหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง และใช้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการซื้อขายหุ้น 50 ตัว โดยสามารถทำกำไรได้แม้ว่าตลาดหุ้นจะเป็นขาลงก็ตาม

Single Stock Futures

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาหุ้น เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการทำกำไร และลงทุนได้ทุกสภาพตลาด

SET50 Index Options

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อได้สิทธิในการซื้อหรือขาย โดยอ้างอิงดัชนี SET50 มีจุดเด่นสามารถใช้สร้างกลยุทธ์เพื่อทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด และสามารถจำกัดความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุน

Energy Futures

สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการทำกำไรผ่านวิธีการส่งคำสั่งเสนอซื้อและเสนอขาย ช่วยให้นักลงทุนทำกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก

Rubber Futures

RSS3 Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคายางพารา เทรดได้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 09.15 น. - 16.55 น. (ไม่มีปิดพักเบรค) ครอบคลุมเวลาซื้อขายในต่างประเทศ สามารถเลือกที่จะชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) หรือเลือกที่จะทำการส่งมอบ-รับมอบสินค้าจริงได้ เพื่อเป็นเพิ่มทางเลือกในการซื้อขายให้กับนักลงทุนและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยางพารา ด้วยสัญญามาตรฐานส่งออกขนาด 5,000 กิโลกรัม ทำให้ผู้ประกาศสามารถเลือกใช้ในการบริหารความเสี่ยงกับตลาดต่างประเทศได้

TFEX Gold-D

สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ 99.99% ในรูปแบบสัญญา ซื้อขายล่างหน้า (Future) ที่หมดอายุทุกๆไตรมาสใกล้สุด และมีการซื้อขายเป็นหน่วยเงิน U.S. Dollar เพื่อความสะดวกในการซื้อขายและทำกำไรสำหรับผู้ลงทุน

TFEX Gold Online Futures

สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงทองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ 99.5% ในรูปแบบสัญญา ซื้อขายล่างหน้า (Future) ที่หมดอายุทุกๆไตรมาสใกล้สุด และมีการซื้อขายเป็นหน่วยเงิน U.S. Dollar เพื่อความสะดวกในการซื้อขายและทำกำไรสำหรับผู้ลงทุน

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com