เจ้าหน้าที่ Network

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ดูแลระบบการทำงานของเน็ตเวิร์คภายใน-ภายนอก 2.ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เน็ตเวิร์คภายใน-ภายนอก 3.วางแผนพัฒนาระบบเครือข่าย 4.ร่วมกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค, เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คเป็นอย่างดี
4.สามารถดูแล-แก้ไขปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้
5.สามารถศึกษาวิเคราะห์และถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี
6.สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี

ประสบการณ์

2 ปี ขึ้นไป

อัตราที่รับ

1 อัตรา

สมัครงาน