12/25/2014 ประชาสัมพันธ์ : สัมภาษณ์พิเศษ เจาะลึกแนวโน้วทองคำปี 2558 โดย คุณณัฐพงศ์ หิรัญยศิริ ในรายการ Stock Watch ช่อง VOICE TV วันที่ 2 มกราคม 2558 เวลา 18:30 - 20:00 น. 12/23/2014 เนื่องจากในช่วงวันที่ 24 - 26 ธันวาคมนี้ เป็นวันหยุดยาวของตลาดต่างประเทศเนื่องในวัน Chrismas ซึ่งเวลาทำการของระบบ Gold Online และ Gold Phone มีการเปิดและปิดทำการตามตลาดต่างประเทศ โดยจะมีการเปิด - ปิด ตลาด


บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 02-623-9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com