03/26/2015 ห้างทองแม่ทองสุก สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน จากชั้น G ไปยังชั้น 17 โซนออฟฟิศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 027707777

MTS ข่าว

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 02-623-9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com