เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทในเครือเอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก
เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทองคำแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมขายปลีก ธุรกรรมขายส่ง โรงงานผลิตทองคำ และโรงงานสกัดทองคำ รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าส่งออกทองคำรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งขณะนี้นับได้ว่า กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก เป็นบริษัทค้าทองคำไทยที่ครบวงจรที่สุด โดยบริษัทมียอดขายสูงสุดติดอันดับ Top 30 ของประเทศไทย และเป็นผู้ค้าทองคำรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


ห้างทองแม่ทองสุก
เปิดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ประมาณปี 2495 จนถึงทุกวันนี้มีอายุกว่า 50 ปีแล้ว ก่อตั้งโดย นางอำไพวรรณ หิรัณยศิริ โดยใช้ชื่อเป็นภาษาจีนว่า ร้านทอง "โง้ว ย่ง ฮง" กับ "ยู ฮอง" ต่อมา 2 ชื่อนี้ได้เปลี่ยนเป็น "ห้างทองแม่ทองสุก"ต่อมาในปี 2507 ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยเริ่มจดทะเบียนที่สาขาวงเวียนใหญ่ในนาม "ห้างทองแม่ทองสุก" เป็นแห่งแรก และได้ขยายกิจการเรื่อยมา จนในปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 4 แห่ง


 • 1
  สาขาวงเวียนใหญ่

  ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่ทองสุก

 • 2
  สาขาวงเวียนใหญ่ (ห้างทองแต้โต๊ะกัง)

  ในนาม บจก.ปริ๊นเซสโกลด์

 • 3
  สาขาดิโอลด์สยามพล่าซ่า

  ในนาม บจก.แม่ทองสุก โกลด์สมิท

 • 4
  สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

  ในนาม บจก.แม่ทองสุกเซ็นทรัล

สำหรับกิจการค้าทองคำ เริ่มต้นจากการเป็นร้านค้าปลีกอย่างเดียว ต่อมาเมื่อระบบมีการพัฒนามากขึ้น จึงได้มีการขยายสาขาไปสู่การค้าส่ง โดยจัดส่งให้แก่ร้านขายทองคำทั่วไป และต่อมาในปี 2539 สามารถขยายกิจการไปสู่ต่างประเทศ คือ การนำเข้าและส่งออก และมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมาโดยตลอด จนปัจจุบันสามารถเป็นผู้นำเข้าทองคำแท่ง 99.99% รายใหญ่ของประเทศ รวมทั้งการนำเข้าเม็ดเงินบริสุทธิ์จากประเทศจีน เพื่อมาจำหน่ายกับโรงงานผู้ผลิต Silver Jewelry ในไทย เป็นจำนวนมากอีกด้วย

ห้างทองแม่ทองสุก สามารถพัฒนาการบริหารการจัดการ พร้อมปรับปรุงสินค้าและบริการจนครบวงจร กล่าวได้ว่า "อะไรที่เกี่ยวข้องกับทอง เราทำได้ครบทุกเรื่อง" นั่นคือรวมไปถึงการรับซื้อทองเก่าทุกชนิด นำกลับมาหลอมละลาย และสกัดให้เป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% และกลับมาสู่วงจรการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบของสินค้าประเภททองคำ โดยมีการพัฒนาไปสู่รูปแบบที่มีความทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งมีการจำหน่ายทองเค ที่นำเข้าจากประเทศอิตาลี เพื่อตลาดวัยรุ่นสังคมยุคใหม่ พร้อม jewelry ในรูปแบบของเพชร เพื่อเป็นตลาดสำหรับสาวออฟฟิศโดยทั่วไป

ระบบการบริหารงานโดยมี นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ และ คุณอัปสร หิรัณยศิริ เป็นผู้ริเริ่มในการปรับปรุงพัฒนาต่อจากยุคของคุณพ่อ คุณแม่ ในเริ่มต้น สู่ยุคการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัยและมืออาชีพ ในการบริหารการจัดการ โดยนำหลักการปกครองที่พัฒนาไปสู่สากลมาควบคุมระบบบริหารจัดการทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การเงิน และการพัฒนาบุคคลากรให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กรห้างทองแม่ทองสุก ให้มีความมั่นคงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบทองคำและระบบการเงินอย่างแข็งแรง รวมถึงมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการโดยการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกันทุกสาขา ทุกหน่วยงาน ซึ่งสามารถสั่งงานเพียงจุดเดียว ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (VDO conference) จึงทำให้การบริหารของห้างทองแม่ทองสุก เป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านระบบและการพัฒนาบุคลากร พร้อมผู้บริหารรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

ต่อมาในปี 2550 บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทในเครือที่เป็น Broker ซื้อขายสินค้า Gold Futures ในตลาด TFEX โดยได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ในนาม บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ช่วยผลักดันการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ฯ และด้วยการบริการที่ดีเยี่ยมของเราทำให้ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด เป็นโบรคเกอร์แห่งแรกที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านการให้บริการสินค้าอนุพันธ์ 3 ปีซ้อน ด้วยคำสัญญาของเราที่จะสนับสนุนและพัฒนาการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ของไทย รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วไป ซึ่งเรามั่นใจในศักยภาพที่จะสามารถรองรับและให้บริการทั้งสถาบันการเงินระดับใหญ่และนักลงทุนรายย่อยได้อย่างดีเยี่ยม


ตำแหน่งของเราในอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทในเครือเอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ได้จัดการธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมหลัก 3 ประเภท


 • 1
  ทองคำแท่งและการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์

  ในสมัยก่อนการซื้อขายทองคำจะเป็นการซื้อขายกันในรูปแบบทองรูปพรรณ ซึ่งจัดอยู่ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยต่อการถือครอง แต่เมื่อตลาดซื้อขายทองคำเริ่มขยายตัวออกไป และเริ่มซื้อขายทองคำในลักษณะของการลงทุนในรูปแบบของทองคำแท่งมากขึ้น เราในฐานะผู้นำทางด้านการซื้อขายทองคำในประเทศไทยก็ได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่สถานะผู้นำตลาดทองคำแท่ง นอกเหนือจากนั้นเรายังได้พัฒนาการลงทุนในทองคำอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นหนึ่งในสามชิกที่เข้าร่วมการก่อตั้งการซื้อขายสัญญาทองคำล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย(TFEX) อีกด้วย เราไม่เคยที่จะหยุดการพัฒนาระบบการซื้อขายให้สะดวกและทันสมัยมากขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดให้แก่นักลงทุนของเราด้วยนวัตกรรมใหม่ที่พร้อมบริการนักลงทุนทุกระดับด้วยใจและใส่ใจในความก้าวหน้าเข้าสู่ระบบการค้าเสรีสากลแห่งอาเซียนหรือAEC อีกทั้งเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรตลาดค้าทองคำไทยหรือ TBMA อีกด้วย

 • 2
  อุตสาหกรรมทองเก่าและทองสกัด

  กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ถือเป็นผู้นำด้านการนำเข้าและส่งออกทองคำรายใหญ่ที่สุดระดับประเทศ รวมทั้งมีส่วนแบ่งในการซื้อขายทองคำในตลาดออนไลน์ที่มากกว่า 40% ไม่เพียงเท่านั้น บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ยังมีการบริการในรูปแบบครบวงจรที่รวมไปถึงการรับซื้อทองคำเก่าหรือเศษทองคำ และบริการการสกัดทองคำ ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เราจึงมีเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัย จึงทำให้เราได้รับการเชื่อถือและความไว้วางใจในตลาดมาโดยตลอด

 • 3
  การส่งการค้าและค้าปลีกในทองคำรูปพรรณและเครื่องประดับต่างๆ

  สืบเนื่องจากประวัติความเป็นมาของเราที่เริ่มต้นขึ้นจากร้านค้าทองคำโดยธุรกิจครอบครัวที่มีการพัฒนาและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในวันนี้เรามีบริษัทในเครือ คือ เอ็มทีเอส โกลด์สมิธ ซึ่งกลายเป็นผู้ค้าส่งทองคำรูปพรรณรายใหญ่ในเมืองไทย ที่มีรูปแบบและลวดลายต่างๆ มากกว่า 2,000 รายการ ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในด้านตลาดทองคำของ กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีการส่งทองรูปพรรณให้กับร้านค้าทองทั่วประเทศ และสามารถผลิตทองคำรูปพรรณตามแบบที่บริษัทขนาดใหญ่ต่างๆของประเทศไทยนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมชิงรางวัลอีกด้วย

เหตุผลที่ต้องเลือกเรา


วิสัยทัศน์ (MTS VISION)

SMART WAY TO TRADE

พันธกิจ (MTS MISSION)

M
MASTER OF INNOVATION
ผู้นำ
นวัตกรรมและการพัฒนา
T
TRUST & INTEGRITY
มั่นคง
ทางการเงินและความซื่อสัตย์
S
SERVICE EXCELLENCE
ดีเลิศ
ทางด้านการบริการ
GOLD
GOLD EXPERTISE
ผู้เชี่ยวชาญ
ในทองคำ อย่างครบวงจร

กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก เราจัดการและบริหารงานในรูปแบบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทางเรามีความแข็งแกร่งในองค์กรเรื่อยมา จึงส่งผลผลักดันให้เราก้าวเข้าสู่ความสำเร็จและได้รับรางวัล ที่รับรองคุณภาพขององค์กรเรามาตลอด ซึ่งความเป็นที่หนึ่งที่เราได้รับการรองรับมา ตลอดจากองค์กรของรัฐบาลเสริมสร้างบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com