ประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก รับมอบรางวัล SET Awards 2011-2013 เป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในสาขาบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์ จากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพณิชย์ โดยงานประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2011-2013 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส เข้ารับรางวัล SET Awards 2011-2013 เป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในสาขาบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์ นับเป็น บริษัทโบรกเกอร์จากกลุ่มร้านทองหนึ่งเดียว ด้านการซื้อขายอนุพันธ์ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นครั้งแรก ด้วยความสามารถที่โดดเด่น ในการดำเนินการด้านธุรกิจอนุพันธ์ ทั้งในส่วนของการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ การมีพันธมิตร Selling Agent ทั่วประเทศที่แข็งแกร่ง และมีการให้บริการด้านการให้ความรู้และบทวิเคราะห์อนุพันธ์ที่แม่นยำ จึงทำให้บริษัทมียอดเป็นอันดับหนึ่ง ด้านโกลด์ ฟิวเจอร์ส 3 ปี ติดต่อกัน


ความสำเร็จล่าสุดของ MTS Gold

SET Awards 2013

รางวัล เกียรติคุณ จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ได้รับรางวัลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะที่ได้รับอนุเคราะห์ให้ข้าราชการสำนักคดีการเงินการธนาคารเข้าศึกษาดูงาน การทำธุรกรรมซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) ณ วันที่ 7 กันยายน 2558

2015
SET Awards 2013

รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2558 จาก สำนักงานปปง.

กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ได้รับรางวัลดีเด่นจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2558

2015
SET Awards 2013

รางวัล Best Perfomance Precious Metal ประจำปี 2014 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Perfomance Precious Metal ประจำปี 2014 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2014
SET Awards 2013

รางวัล SET AWARD OF HONOR

สาขาที่ได้รับ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor)

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะด้านการให้บริการหลักทรัพย์อนุพันธ์ ปี 2011-2013

2013
SET Awards 2013

รางวัล SET AWARDS 2013

สาขาที่ได้รับ Outstanding derivative House Awards

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะ บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการอนุพันธ์ดีเด่น

2013
SET Awards 2013

รางวัล เกียรติคุณจาก สคบ.

กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ได้รับรางวัลดีเด่นจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2556

SET Awards 2013

รางวัล SET AWARDS 2012

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards)

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Award)

2012
SET Awards 2013

รางวัล SET AWARDS 2012

สาขาที่ได้รับ Outstanding derivative House Awards

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะ บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการอนุพันธ์ดีเด่น

SET Awards 2013

รางวัล รัษฎากรพิพัฒน์

รางวัล รัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2555 จาก กรมสรรพากร

SET Awards 2013

รางวัล เกียรติคุณ จากมหกรรมการเงินและการธนาคาร

บริษัท แม่ทองสุก จำกัด ได้รับรางวัลฐานะบูธสวยงามยอดเยี่ยม ประเภทพื้นที่ขนาดกลาง มหกรรมการเงิน Money Expo 2012

SET Awards 2013

รางวัล SET AWARDS 2011

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards)

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Award)

2011
SET Awards 2013

รางวัล SET AWARDS 2011

สาขาที่ได้รับ Outstanding derivative House Awards

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะ บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการอนุพันธ์ดีเด่น

SET Awards 2013

รางวัล เกียรติคุณ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Agent ยอดเยี่ยม อันดับ 3

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะโบรกเกอร์อนุพันธ์ที่มีผลงานโดดเด่นอันดับ 3

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com