Tool Services
Pre Trade Tools

MTS ACADEMY

สถาบันการลงทุนทองคำครบวงจร เปิดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักลงทุนสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนา ศักยภาพทางการลงทุน โดยเรามีการจัดอบรมตั้งแต่ระดับ Basic สำหรับนักลงทุนทั่วไป รวมถึงระดับ Intermediate และ Advanced สำหรับลูกค้าสมาชิกของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะ

MTS SMART TECHNIC

โปรแกรมบริการข้อมูลบริการเกี่ยวกับตลาดทองคำและอนุพันธ์ พร้อมทั้งมีกราฟเพื่อวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นกราฟแบบ Basic หรือแบบ Advance โปรแกรม MTS SMART TECHNIC สามารถตอบโจทย์กับนักลงทุน สะดวก สบาย สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรม

MTS PORTAL

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด มุ่งหวังที่จะเพิ่มศักยภาพนักลงทุนทองคำอย่างครบวงจร ฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทจึงได้นำเสนอโครงการ MTS Portal ซึ่งเป็นเวปศูนย์รวมบทวิเคราะห์

STRATEGY ORDERS

ระบบการวางคำสั่งรูปแบบใหม่ที่พร้อมบริการให้กับท่านลูกค้า กลยุทธ์ต่างๆในการลงทุนนั้นมีมากมายที่ได้นำมาเป็นประโยชน์และเพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุน

SMART SMS

การบริการที่ตอบสนองความต้องการให้กับท่านลูกค้าด้วยระบบแจ้งเตือนส่งข้อความผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ SMS เรา เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัดผู้นำทางด้านการลงทุนในทองคำได้จัดการบริการส่งข้อความให้กับท่านลูกค้าภายใต้การบริการ SMART SMS

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com