รายการออนไลน์

ทำไมตัวเลขNFPออกมาดี และ Fed ทำ QE Tapering แต่ทองคำกลับขึ้น และจะขึ้นต่อได้ไหม

9 พฤศจิกายน 2564

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com