รายการโทรทัศน์
รายการโทรทัศน์
รายการ Gold Tonight by MTS Gold ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 21.00 – 21.05 น. ทางสถานี Money Channel ช่วง 117(HD) และช่อง 47(SD)  

รายการ Gold Tonight by MTS Gold ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2562

11 มิถุนายน 2562

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com