รายการโทรทัศน์
รายการ GetSEt Money Therapy ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 09.30-10.00น. ทางสถานี Money Channel ช่อง True Vision 178


บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com