โปรแกรมการลงทุน
ระบบซื้อขายอนุพันธ์

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด คือผู้นำเจ้าแรกทางด้านนวัตกรรมการซื้อขายทองคำที่ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า "ระบบการซื้อขาย โกลด์ ออนไลน์ (Gold Online)" ที่พัฒนามาจากระบบซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งได้รับความนิยมและตอบสนองกับวิถีชีวิตนักลงทุนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

MTS Mobile Trader

 MTS Smart Mobile Trader

MTS Smart Mobile Trader เป็น Application สำหรับซื้อขายอนุพันธ์ในรูปแบบ Real Time Trading ผ่านระบบ iOS สามารถใช้ได้ทั้ง iPhone และ iPad เพื่อให้นักลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด พร้อมทั้งส่งคำสั่งได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ผ่านโปรแกรมเดียว สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบสัมผัสหน้าจอ มีรูปแบบการแสดงผลที่สมบูรณ์แบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่พลาดโอกาสในการลงทุนReal Time Trading

Real Time Trading

ติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด และราคาอนุพันธ์ ในรูปแบบ Real Time


Trading Fees

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเหมือนกับการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตามปกติ


Intraday Chart

Intraday Chart

มีการแสดงผลในรูปแบบ Intraday Chart พร้อมการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว ทำให้นักลงทุนได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที


One Touch

One Touch

สะดวกรวดเร็วในการส่งคำสั่งซื้อขายเพียงสัมผัสหน้าจอ (One Touch) ด้วยการออกแบบเฉพาะตัวของทีมงานผู้ชำนาญ


MTS Gold Analysis

MTS Gold Analysis

สำหรับผู้ใช้งาน iPad สามารถดูบทวิเคราะห์จากทาง MTS Gold ได้

โปรแกรมการซื้อขายทองคำแท่ง
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com