โปรแกรมการลงทุน
ระบบซื้อขายทองคำแท่ง

กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก เป็นผู้นำนวัตกรรมการลงทุนทองคำครบวงจรด้วยราคา Real Time พร้อมด้วยระบบซื้อขายที่ทันสมัยและรวดเร็ว ผ่านช่องทาง Gold Online และ Gold Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง แลมีเจ้าหน้าที่การตลาดที่พร้อมให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายถึงเที่ยงคืน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาสำหรับร้านทองที่ต้องการมีระบบ Gold Online เป็นของตัวเอง

Gold System

โปรแกรมการซื้อขายทองคำแท่ง
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com