Tool Services
Post Trade Tools

ช่องทางในการทำธุรกรรม

1. บริการด้านการซื้อขายทาง Gold Online และ Gold Phone

สำหรับการชำระค่าสินค้าของทาง MTS Gold สามารถชำได้โดยช่องทาง


Special Pay-in

ลูกค้าสามารถนำเอา Pay-in ของทางบริษัทไปชำระได้กับทางธนาคาร โดยทาง บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก มีบริการด้านการทำธุรกรรมร่วมกับธนาคารชั้นนำต่างๆ โดยธนาคารหลักที่ลูกค้าสามารถชำระตรง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อลูกค้าชำระผ่านทั้งสองธนาคารนี้จะไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และยังสามารถช่วยให้ท่านสามารถ Clear Port ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารเพื่อยืนยันการชำระเงิน แต่ถ้าลูกค้าชำระนอกเหนือจากธนาคารทั้งสองแล้ว ลูกค้าจะต้องทำการส่งเอกสารยืนยันการชำระโดยผ่านช่องทาง Fax หรือทาง E-mail มายังบริษัท เอ็มทีเอส โกล์ด แม่ทองสุกเพื่อทำการ Clear Port เป็นลำดับต่อไป

เลขที่บัญชีธนาคารที่ลูกค้าสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้ากับทาง MTS GOLD

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย วังบูรพา 044-1-09674-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ ตรีเพชร 006-3-060748
ธนาคารกรุงเทพ สามยอด 150-0-67489-8
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามยอด 128-0-01733-3
ธนาคารกรุงไทย สี่แยกพระยาศรี 045-1-21240-1
ธนาคารธนชาต พาหุรัด 123-2-01282-9
ธนาคารทหารไทย ตรีเพชร 092-2-1333-5
ธนาคารแลนด์ แอนเฮ้าส์ ย่อยดิโอลด์สยาม 504-2-05999-9
ธนาคารยูโอบี พาหุรัด 702-1311026

คู่มือการชำระค่าทอง ผ่านธนาคารต่างๆ


เงินสด

เมื่อลูกค้าทำการซื้อทองแล้ว สามารถนำเงินสดมาชำระได้ที่ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก สาขาดิโอลด์สยาม ชั้น 2 ได้เพียงที่เดียวเท่านั้น ไม่สามารถไปชำระที่สาขาอื่นได้ ถ้าลูกค้าต้องการชำระเงินแล้วต้องการรับทองคำกลับบ้านไปเลย ลูกค้าต้องทำการจองทองก่อนล่วงหน้าก่อนวันที่จะเข้ามารับ 1-2 วัน (หลังชำระค่าสินค้าแล้ว)


Gold Payment Card

เป็นการชำระผ่านบัตรเดบิตของทาง บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ร่วมกับทางธนาคารออกให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้ชำระค้าสินค้ากับบริษัทฯเท่านั้น บัตรนี้ไม่สามารถนำไปใช้ซื้อของอย่างอื่นได้ เมื่อลูกค้าทำการซื้อสินค้าแล้ว สามารถไปยังสาขาของกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ทุกสาขาเพื่อชำระค่าสินค้าได้


แคชเชียร์เช็ค

ลูกค้าสามารถนำแคชเชียร์เช็คมาชำระค่าสินค้ากับทางบริษัทฯได้ แต่มีข้อจำกัด คือ เมื่อลูกค้านำแคชเชียร์เช็คมาชำระแล้วต้องรอทาง บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ทำการ Clearing เช็คเพื่อให้เงินเข้าก่อน จึงจะสามารถดำเนินการทำธุรกรรมให้ลูกค้าต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการ Clear Port หรือรับทอง


Internet Banking

ลูกค้าสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้ากับกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตของทางธนาคารที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ได้ แต่จะมีข้อจำกัดเบื้องต้น คือ สามารถโอนได้วันละไม่เกิน 200,000 บาท


Midnight Clear

เป็นระบบชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยระบบนี้จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ลงทุนในระบบ Gold Online เท่านั้น ซึ่งเป็นระบบที่ทางบริษัทฯร่วมกับทางธนาคารชั้นนำ 3 แห่ง ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.กรุงเทพ โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน มีขั้นตอนการใช้คือ เมื่อลูกค้าทำการซื้อสินค้าผ่านระบบของบริษัทฯ จะมีเมนูคำสั่งให้ลูกค้าสามารถเข้าชำระเงินผ่านช่องทาง Midnight Clear ได้ โดยระบบนี้จะผูกกับบัญชีของลูกค้าที่มีเงินฝากไว้กับทางธนาคารข้างต้น ดังนั้นเมื่อลูกค้าต้องการชำระค่าสินค้า ลูกค้าจะต้องมีเงินในบัญชีเพียงพอกับจำนวนเงินค่าสินค้าที่จะต้องชำระ และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยทุกขั้นตอน ระบบจะทำการ Clear Port ให้กับลูกค้าทันที


ATS

เป็นระบบตัดเงินอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าที่ทำการซื้อสินค้าแล้วไม่มีเวลาในการไปชำระที่ธนาคาร โดยระบบนี้จะทำการตัดเงินลูกค้าอัตโนมัติภายใน 2 วันทำการ (T+2) หลังจากที่ลูกค้าทำการซื้อสินค้า เมื่อระบบทำการตัดเงินจากบัญชีลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการ Clear Port ให้ลูกค้าทันที


ATM

ลูกค้าสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าได้ผ่านทางตู้ ATM โดยสามารถเลือกทำธุรกรรมได้กับ 4 ธนาคารชั้นนำหลัก ที่ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ระบุ Comp Code ไว้บน Special Pay-in โดยลูกค้าสามารถชำระได้ครั้งล่ะไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง

Comp Code ของทั้ง 4 ธนาคารหลัก มีดังนี้

ธนาคาร Comp Code
ธนาคารกสิกรไทย 33057
ธนาคารไทยพาณิชย์ 0812
ธนาคารกรุงไทย 3531
ธนาคารกรุงเทพฯ 89999

2. บริการด้านการขาย

เมื่อลูกค้าทำการขายสินค้ากับทาง MTS Gold จะมีช่องทางการรับเงินดังนี้

1. เมื่อลูกค้านำทองมาส่งหรือขายทองที่ฝากเอาไว้โดยทำธุรกรรมด้วยตัวเองสามารถรับเงินได้ตามช่องทางดังนี้


เงินสด

ลูกค้าสามารถมารับเงินสดได้ที่ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก สาขาดิโอลด์สยามชั้น 2 เท่านั้น ไม่สามารถไปรับได้ตามสาขาออนไลน์ (ยกเว้นกรณีพิเศษ)


โอนกลับ Sabai Cash

เป็นระบบโอนเงินกลับให้กับลูกค้าเมื่อนำทองมาส่ง โดยลูกค้าจะได้รับเงินโอนกลับภายในวันที่มาส่งมอบ สำหรับลูกค้าที่นำทองไปส่งยังสาขาออนไลน์ของทาง บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ทางสาขาจะทำการโอนเงินกลับให้ลูกค้าด้วยระบบนี้เท่านั้น


เช็ค

เมื่อลูกค้าไม่สะดวกในการรับเงินสดหรือโอนเงินกลับ ลูกค้าสามารถรับเช็คเงินสดได้ โดยสามารถรับเช็คเงินสดได้ที่ทาง บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก สาขาดิโอลด์สยามชั้น 2 

แต่ถ้าลูกค้ามีความประสงค์จะรับที่สาขาจะต้องทำการโทรนัดวันเวลาที่แน่นอนเพื่อให้ทาง บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ส่งเช็คเงินสดไปยังสาขาและลูกค้ามารับในวันดังกล่าวต่อไป


Gold Payment Card

สำหรับลูกค้าที่ถือบัตร Gold Payment Card เมื่อนำทองมาส่งทุกสาขาของ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ลูกค้าสามารถได้รับเงินเต็มจำนวนกลับไปทันที ซึ่งบริษัทฯจะโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าโดยการรูดผ่านบัตร Gold Payment Card นี้ วิธีนี้ลูกค้าจะได้รับเงินสะดวกและรวดเร็วที่สุด


2. เมื่อลูกค้าทำการฝากทองไว้กับทางระบบของ MTS Gold และไม่ได้เดินทางมาทำธุรกรรม ลูกค้าจะได้รับเงินตามช่องทางดังนี้

โอนกลับ Sabai Cash เป็นระบบโอนเงินกลับโดยที่ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการตัดทองที่ฝากไว้ในระบบโดยวิธีการ


Easy Form

คือ การส่งเอกสารอีเล็คโทรนิคทางระบบออนไลน์ โดยลูกค้าจะต้องมีเอกสารสำคัญต่างๆเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นหน้าสมุดบัญชี (Book Bank) และบัตรประชาชน เมื่อลูกค้าทำการตัดขายเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะนำทองก้อนราคาเท่าไหร่ที่ฝากไว้ในระบบมาทำการตัดขาย โดยฝั่งขายจะต้องตัดในระบบ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน) และเมื่อลูกค้าทำการส่งเอกสารเข้ามาในระบบนี้แล้วจะรอการโอนเงินกลับภายใน 2 วันทำการ (T+2) หากลูกค้าไม่สะดวกในการทำเอกสารสามารถโทรมาที่แผนก Clear Port ให้ทำใบจับคู่ซื้อขายให้ได้


E-Mail

คือการส่งเอกสารอีเล็คโทรนิคทางระบบออนไลน์ผ่านทาง E-mail ของลูกค้ามายัง E-mail ของบริษัทฯ คือ mtspayin@mtsgoldgroup.com และเมื่อจัดส่งมาแล้วจะได้รับการ Clear Port ภายใน 1 ชั่วโมง และได้รับเงินโอนกลับภายใน T+2


Fax

เป็นระบบการส่งเอกสารพื้นฐานสำหรับบ้านที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต โดยลูกค้าจะมีใบจับคู่ซื้อขายเก็บเอาไว้ เมื่อทำการตัดขายทองลูกค้าจะต้องส่งใบจับคู่ซื้อขายเข้ามาพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ที่เบอร์ 02-6236889 , 02-6236707 และ 02-6236709 เมื่อทำการ Fax มาแล้วลูกค้าจะต้องทำการโทรมายืนยันด้วยตนเองอีกครั้ง


T+0

คือ การช่วยเหลือในรูปแบบการโอนเงินกลับให้แก่ลูกค้าที่มีความประสงค์จะได้เงินภายใน 1 วัน โดยเมื่อลูกค้าทำการส่งเอกสารมา ไม่ว่าจะเป็นทาง Easy Form , E-mail หรือ Fax ลูกค้าจะต้องระบุว่าเป็น T+0 โดยมีเงื่อนไข คือ ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารมาก่อน 12.00น. ของวันนั้นๆ ซึ่งถ้าส่งเอกสารหลังเวลาเที่ยงวัน ระบบจะทำการ Clear Port และโอนเงินให้ในวันถัดไป


ATS

เป็นระบบโอนเงินกลับให้แก่ลูกค้าแบบอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าทำการตัดขายทองคำ ระบบ ATS จะทำการโอนเงินกลับให้แก่ลูกค้าพร้อมดำเนินการ Clear Port ให้ภายใน T+5 ซึ่ง และหากลูกค้าต้องการความรวดเร็วในการโอนเงินกลับมากกว่านี้ลูกค้าสามารถทำตามระบบข้างต้นก่อนหน้าจะถึงวัน T+5 ได้ตามความสะดวกของลูกค้า


3. Fast Track

เป็นระบบจับคู่ซื้อขาย โดยการชำระค่าส่วนต่างลูกค้าที่ทำธุรกรรมโดยไม่ต้องชำระเงินเต็มจำนวน ช่องทางนี้จะต้องมาทำที่สาขาของ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ทั้ง 6 สาขาเท่านั้น เมื่อทำธุรกรรมเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการ Clear Port ทันที่ โดยลูกค้าจะมีรูปแบบการทำธุรกรรมทั้ง 2 รูปแบบ คือ

1. ลูกค้ากำไร – สามารถรับผลกำไรจากการทำธุรกรรม ดังนี้:


เงินสด

เมื่อลูกค้ามาทำการ Clear Port จับคู่ซื้อขาย จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสาขาให้ทำเอกสาร ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรอ สามารถโทรมาแจ้งให้ทำเอกสารรอไว้ล่วงหน้า และเมื่อลูกค้ามาถึงสาขาก็สามารถเซ็นเอกสารพร้อมทั้งรับเงินสดกลับไปได้ทันที


โอนกลับ Sabai Cash

สำหรับการโอนเงินกลับให้ลูกค้าในการจับคู่ซื้อขายนี้ ถ้าเป็นสาขาออนไลน์ของบริษัทฯจะทำการโอนกลับเมื่อลูกค้ามีกำไรเกิน 20,000 บาทขึ้นไป เนื่องจากจำนวนเงินสำรองที่สาขาอาจะไม่เพียงพอในการให้เงินสดกับลูกค้า แต่ถ้าลูกค้ามีความประสงค์จะให้โอนอย่างเดียวโดยไม่สนใจจำนวนเงินมากน้อย ก็สามารถทำได้เช่นกัน


Gold Payment Card

กรณีที่ลูกค้ามีกำไรเกินกว่า 20,000 บาทแต่ไม่อยากให้โอนเงินให้ ถ้าลูกค้ามีบัตร Gold Payment Card ก็สามารถรับเงินกลับไปได้ทันทีโดยการรูดบัตรรับเงินเข้า ซึ่งสามารถทำได้ทุกสาขาของ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก แม้กำไรไม่ถึง 20,000 บาทก็สามารถทำได้เช่นกัน วิธีนี้ลูกค้าจะได้รับเงินสะดวกและรวดเร็วที่สุด


2. ลูกค้าขาดทุน – สามารถชำระการขาดทุนได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้:


เงินสด

เมื่อลูกค้ามาทำการ Clear Port จับคู่ซื้อขาย จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสาขาให้ทำเอกสาร ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรอสามารถโทรมาแจ้งให้ทำเอกสารรอไว้ได้ล่วงหน้า เมื่อมาถึงสาขาก็สามารถเซ็นเอกสารพร้อมทั้งจ่ายเงินสดเพื่อชำระการขาดทุนในการทำธุรกรรมนั้นๆ


โอนเงิน

เมื่อลูกค้าขาดทุนเป็นจำนวนมาก แต่ไม่อยากนำเงินเข้ามาชำระที่สาขา ก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯได้ และเมื่อมาถึงสาขาทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยอดเงิน หากยอดเงินเข้าระบบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะจัดทำเอกสารClear Port ให้เป็นลำดับต่อไป แต่ในกรณีที่อยากให้ทำเอกสารรอไว้ก่อนด้วยวิธีการโอนเงิน ลูกค้าจะต้อง Fax เอกสารการโอนเข้ามาที่บริษัทฯก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำสาขาทำการตรวจสอบยอดเงินเข้าก่อน ซึ่งจะสร้างจะสะดวกให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด รวมทั้งสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้ามาทำธุรกรรมแทนได้


Gold Payment Card

เมื่อลูกค้ามีการขาดทุนเกิดขึ้น แต่ลูกค้าไม่อยากพกเงินสดมาชำระที่สาขา ลูกค้าสามารถชำระการขาดทุนได้ผ่านบัตร Gold Payment Card เพียงแต่ลูกค้าจะต้องมาถึงสาขาก่อนเท่านั้น ไม่สามารถโทรมาเพื่อขอให้จัดทำเอกสารก่อนล่วงหน้าได้ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ต้องได้รับหลักฐานเป็นสลิปการทำธุรกรรมการชำระก่อน จึงจะสามารถจัดทำเอกสารได้


โปรแกรมการซื้อขายทองคำแท่ง

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com