Tool Services
Pre Trade Tools

SMART SMS

บริการการแจ้งเตือนที่ กระชับ ฉับไว ตอบสนองทุกความต้องการให้กับท่านลูกค้า ผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ SMS
ภายใต้การบริการ SMART SMS


ระบบการทำงานของ SMART SMS มีดังนี้


 • 1
  แจ้งเตือนสถานะเมื่อราคาวางคำสั่งได้รับการยืนยัน
 • 2
  แจ้งเตือนสถานะเมื่อรายการซื้อขายได้รับการเคลียร์สถานะแล้ว
 • 3
  ส่งกลยุทธ์ ทิศทางตลาดเพื่อใช้สำหรับการลงทุนในแต่ละวัน
 • 4
  แจ้งข้อมูลปัจจัยสำคัญและเหตุการณ์สำคัญที่กระทบต่อตลาดหุ้นและทองคำ
 • 5
  แจ้งการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการลงทุนขององค์กร
 • 6
  สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท Andriod และ iOS สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Link URL ได้

ประโยชน์ของ SMART SMS


ลูกค้าสามารถรับทราบผลของสถานะที่วางคำสั่งได้ทันที


ลูกค้าสามารถทราบผลการ Clear Port ได้ในทันที


ได้รับข้อมูลกลยุทธ์ในรูปแบบ Real Time


สร้างความประทับใจและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯโดยเฉพาะ


เข้าถึงกิจกรรมเสริมทักษะขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว


โปรแกรมการซื้อขายทองคำแท่ง

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com