Tool Services
Pre Trade Tools

MTS PORTAL

MTS Portal Central Information Center for Service

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด มุ่งหวังที่จะเพิ่มศักยภาพนักลงทุนทองคำอย่างครบวงจร จึงขอนำเสนอโครงการ MTS Portal แหล่งความรู้ศูนย์กลางของ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก และ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในการรวบรวมบทวิเคราะห์ ข่าวสาร พร้อมช่องทางการลงทุนทางเทคนิคต่างๆ ของตลาดทองคำและอนุพันธ์


จุดเด่นของระบบ MTS PORTAL

ศูนย์รวมข่าวสารและบทวิเคราะห์ครบวงจร

บริการด้านข้อมูลข่าวสารและบทวิเคราะห์ประกอบการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น ทองคำ โกลด์ฟิวเจอร์ส SET50 Futures หรือแม้แต่ Single Stock Futures


บริการที่หลากหลายด้านการลงทุน

เรามีบริการด้านการลงทุนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดทองคำหรืออนุพันธ์ รวมถึงโปรแรมเสริมที่จะช่วยให้ท่านไม่พลาดโอกาสในการสร้างผลกำไร


ติดตามภาพรวมการลงทุนของท่านได้อย่างใกล้ชิด

นักลงทุนสามารถตรวจสอบภาพรวมการลงทุน พร้อมทั้งข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและย้อนหลังได้ด้วยตัวท่านเอง

โปรแกรมการซื้อขายทองคำแท่ง

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com