• World Gold Council คาดการณ์ว่าจีนและอินเดียจะซื้อทองคำเพิ่มขึ้นในปีนี้

    11 กุมภาพันธ์ 2559 | Gold News

รายงานจาก World Gold Council ระบุว่า ในปีนี้การซื้อทองคำของจีนและอินเดีย ทั้งในรูปของแท่ง, เหรียญ และรูปพรรณ น่าจะเพิ่มสูงขึ้นจากความผันผวนในตลาดหุ้นและความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ผู้อำนวยการของ World Gold Council ประจำอินเดีย ระบุว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความปั่นป่วนอยู่บ้าง ดังนั้นจึงทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ดีในการรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ และเราเห็นประชาชนในจีนและอินเดียกำลังเข้าซื้อทองคำมากขึ้น

จากรายงานฯ จีนและอินเดียบริโภคทองคำมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในปีที่ผ่านมา โดยในไตรมาสที่ 4/2015 การเข้าซื้อทองคำของจีนเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2014 และเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบปี 2015 กับปี 2014

ทั้งนี้จีนซื้อทองคำทั้งสิ้น 984.5 ตัน และอินเดียซื้อทองคำ 848.9 ตัน ในปี 2015

ที่มา: Bloomberg

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com