• Update | รายงานการถือครองทองคำมากที่สุด 30 อันดับโลก_ข้อมูลล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2559

    11 กุมภาพันธ์ 2559 | Gold News


ข้อมูลล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดย สภาทองคำโลกจากข้อมูลล่าสุด พบว่า

- ธนาคารกลางจีน มีการเข้าซื้อทองคำเพิ่ม +19 ตัน หรือ +1.09% ทำให้ปัจจุบันถือครองเพิ่มขึ้นที่ระดับ 1,762.3 ตัน

- ธนาคารกลางตุรกี มีการเข้าซื้อทองคำเพิ่ม +5.80 ตัน หรือ +1.14% ทำให้ปัจจุบันถือครองเพิ่มขึ้นที่ระดับ 515.5 ตัน

- ธนาคารกลางคาซัคสถาน มีการเข้าซื้อทองคำเพิ่ม +3.10 ตัน หรือ +1.42% ทำให้ปัจจุบันถือครองเพิ่มขึ้นที่ระดับ 221.8 ตัน

- ธนาคารกลางฝรั่งเศส มีการขายทองคำออก -4.9 ตัน หรื-0.2% ทำให้ปัจจุบันถือครองเพิ่มขึ้นที่ระดับ 2,430.6 ตัน

- ธนาคารกลางเม็กซิโก มีการขายทองคำออก -0.2 ตัน หรือ -0.16% ทำให้ปัจจุบันถือครองเพิ่มขึ้นที่ระดับ 121.4 ตันที่มา: World Gold Council


บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com