• ​บีโอเจมีมติลดวงเงินจัดหาเงินทุนสนับสนุนช่วงโควิด

    17 ธันวาคม 2564 | Economic News


บีโอเจมีมติลดวงเงินจัดหาเงินทุนสนับสนุนช่วงโควิด

 

ประชุมบีโอเจวันนี้มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ (Ultraloose Monetary Policy) ในการประชุมวันนี้ ซึ่งรวมถึงการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ประมาณ 0% โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำ เพื่อช่วยเหลือบริษัทเอกชนและภาคครัวเรือน

 

ที่ประชุม บีโอเจ ได้ตัดสินใจลดวงเงินในโครงการจัดหาเงินทุนสนับสนุนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวจะได้รับการขยายเวลาออกไปจนถึงเดือนก.ย. 2022 จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนมี.ค. 2022

 

สำหรับโครงการสนับสนุนเงินทุนของบีโอเจที่ริเริ่มเมื่อปีที่แล้วนั้น ประกอบด้วยการซื้อหุ้นกู้ (Corporate Bond) และตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper) ที่ออกโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่ และการจัดหาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับสถาบันการเงินที่ขยายวงเงินกู้ให้กับบริษัทขนาดเล็กที่ประสบปัญหาด้านการเงิน

 

ที่มา: Reuters

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com