• หุ้นยุโรปปิดลบท่ามกลางนักลงทุนรับข่าวความไม่แน่นอน Omicron

    9 ธันวาคม 2564 | SET News

หุ้นยุโรปปิดลบท่ามกลางนักลงทุนรับข่าวความไม่แน่นอน Omicron 


ตลาดหุ้นยุโรปปิดแดนลบ ท่ามกลางนักลงทุนที่ตอบรับกับสถานการณ์ระบาดล่าสุดของ Omicron 

แม้ตลาดทั่วโลกจะฟื้นตัว แต่นักลงทุนในตลาดยุโรปยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเห็นความรุนแรงของ Omicron ได้ แม้ว่าการรับข่าวในเวลานี้จะเป็นไปในเชิงบรรเทาลง

เนื่องด้วย 
นักลงทุนยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์การระบาดของ Omicron หลังนักวิทยาศาสตร์จากแอฟริกาใต้ ระบุถึง Omicron สามารถลดกระบวนการป้องกันทางด้าน Antibody ในวัคซีน Pfizer และ BioNTech ที่มา: CNBC


บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com