• มุมมองนักวิเคราะห์ ชี้ ราคาน้ำมันมีโอกาสไปถึง 100 เหรียญ แม้สหรํฐฯจะพยายามปล่อยน้ำมันสำรอง

    25 พฤศจิกายน 2564 | Economic News


มุมมองนักวิเคราะห์ ชี้ ราคาน้ำมันมีโอกาสไปถึง 100 เหรียญ แม้สหรํฐฯจะพยายามปล่อยน้ำมันสำรอง


CNBC รวมมุมมองนักวิเคราะห์ ชี้ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าราคาอาจขยับขึ้นสูงอีก แม้ว่าสหรัฐฯและประเทศผู้บริโภคอื่นๆ จะร่วมมือกันปล่อยน้ำมันสำรองด้านยุทธศาสตร์ ในการพยายามลดราคาน้ำมันให้อ่อนตัวลง


ภาพรวม เชื่อว่า การดำเนินการดังกล่าวจะมาชดเชยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในระยะสั้นๆ จากปัญหาอุปทานที่ไม่อาจคาดถึง


ดังนั้น จึงยังมีโอกาสที่จะเห็นราคาน้ำมันขึ้นไปได้ถึง 100 เหรียญ/บาร์เรล ราวช่วงไตรมาสที่ 1/2022 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะอากาศหนาวจัดใน Northern Hemisphere


ระดับราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

ราคาน้ำมันปีนี้ ปรับตัวสูงขึ้นได้แล้วกวา่ 50% จากภาวะอุปสงค์ที่สูงกว่าอุปทาน อันเป็นผลจากมีหลายๆประเทศมากขึ้นที่กลับมาใช้มาตรการ Lockdown และมาตรการเข้มงวด นับตั้งแต่ปีที่แล้วในช่วงไวรัสระบาด


ขณะที่การกลับมาอุปโภคบริโภคทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น จากนานาประเทศที่กลับมาเปิดพรมแดนและการเดินทางมากขึ้น รวมไปถึงการใช้พลังงานเชื้อเพลิงด้านสายการบินที่สูงขึ้นด้วย


ภาพรวมราคาน้ำมันดิบ Brent ปีนี้ทะยานเหนือระดับสำคัญทางจิตวิทยาบริเวณ 80 เหรียญ/บาร์เรลได้ในเดือนต.ค. และราคาก็ยังทรงตัวอยู่แถวระดับดังกล่าว

 

ที่มา: CNBC

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com