• ​รายงานประชุมเฟดเดือนพ.ย. สะท้อน มีสมาชิกเฟดเพิ่มขึ้นที่ “พร้อม” สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อสหรัฐฯยังคงปรับตัวสูงขึ้น

    25 พฤศจิกายน 2564 | Economic News


รายงานประชุมเฟดเดือนพ.ย. สะท้อน มีสมาชิกเฟดเพิ่มขึ้นที่ “พร้อม” สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อสหรัฐฯยังคงปรับตัวสูงขึ้น


รายงานประชุมเฟดวาระประจำวันที่ 2-3 พ.ย. หรือในช่วงต้นเดือน สะท้อนถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และสมาชิกเฟดอาจตั้งใจขึ้นดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อได้ นับเป็น “สัญญาณแรก” เกี่ยวกับการเริ่มต้นลดนโยบายการสนับสนุนเศรษฐกิจของเฟดเพื่อให้ฟื้นตัวได้จากการระบาดของ
 Covid-19


สรุปภาพรวมรายงานประชุมเฟด


-  สมาชิกเฟดมีการหารือเรื่องเงินเฟ้อกันมากขึ้น


-  สมาชิกเฟดมีบางราย เริ่มมีความตั้งใจจะดำเนินการจัดการกับเงินเฟ้อ หากยังคงปรับขึ้นอย่างร้อนแรง


-  ภาพรวมสมาชิกเฟดจะยัง “อดทนรอ” เพื่อพิจารณาข้อมูลที่จะได้รับอย่างเหมาะสม  หลังข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดปรับขึ้นไปอย่างรวดเร็วทำสูงสุดรอบกว่า 30 ปี


-  เป้าหมายของเฟดยังคงตั้งใจ “เสริมสภาพคล่องทางการเงิน” แก่ตลาดการเงินต่าๆง และยังมีมติคงดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิต่อไปก่อน
-  สมาชิกเฟดจะทำการลด
 QE วงเงิน 1.2 แสนล้านเหรียญ ณ ปัจจุบัน


-  สมาชิกเฟด มีมติจะเริ่มลดวงเงินการเข้าซื้อพันธบัตรที่ระดับ 1 หมื่นล้านเหรียญ และตราสารหนี้
 MBS 5 พันล้านเหรียญ


- เฟดอาจมีการคงแนวทางการปรับนโยบาย และมีความเป็นไปได้ที่จะมี “สัญญาณชี้นำเพิ่มเติม” ว่าการลด
 QE ของเฟดมีแนวโน้มจะเกิดช่วงต้นฤดูร้อนหรือปลายฤดูร้อนในปีหน้า (มิ.ย. - ส.ค.)
อย่างไรก็ดี ในรายงานการประชุมเฟด แสดงให้เห็นถึง สมาชิกเฟดต้องการดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นการปูทางการเตรียมขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วมากขึ้นตามมา


ที่มา: Reuters

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com