• บาทเปิดแข็งค่า - นักลงทุนต่างชาติทยอยซื้อหุ้นไทยตามความหวังทยอยเปิดประเทศ

    14 ตุลาคม 2564 | Economic News


เงินบาทเปิดเช้านี้ “แข็งค่า” ที่ระดับ 33.17 บาท/ดอลลาร์ จากปัจจัยนักลงทุนต่างชาติทยอยซื้อสุทธิหุ้นไทยตามความหวังทยอยเปิดประเทศในเดือนหน้าและแรงขายทำกำไรทองคำ

คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.10 – 33.30 บาท/ดอลลาร์


 


 

 

อ้างอิงจาก The Standard


ทิศทางค่าเงินบาทไทยปี 2565 กับ ปัจจัยสำคัญ


1) ปัจจัยแรก การระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์เดลตาภายในประเทศไทย
หากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไตรมาสที่ นี้ ก็อาจช่วยให้ค่าเงินบาทไทยมีความน่าสนใจในมุมมองนักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น และส่งผลต่อแนวโน้มการแข็งค่าในระยะสั้นได้


2) แนวโน้มการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งในช่วงปลายปี 2564 นี้ และตลอดปี 2565

หากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ก็อาจส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดมีการขาดดุลลดลง ค่าเงินบาทไทยก็มีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าได้อีกในอนาคต


3) แนวโน้มการส่งออกและการนำเข้าในปี 2565 ที่อาจได้รับผลกระทบจากอุปทาน (Supply Shock)
ในปี 2565 ภาคการส่งออกไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ขณะเดียวกัน ภาคการนำเข้า ก็อาจมีการคงตัวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากมูลค่าสินค้านำเข้าในกลุ่มพลังงาน เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ตามราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น


ดังนั้น แนวโน้มดุลการค้าในปี 2565 จึงมีทิศทางที่จะเกินดุลน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนทำให้ ค่าเงินบาทไทยมีการอ่อนค่าต่อเนื่องเพิ่มขึ้นไปอีก

 

4) ปัจจัยภายนอกสำคัญ คือการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่มีแนวโน้มแข็งค่าในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า

สรุปในภาพรวมปี 2565 ปัจจัยด้านการควบคุมการระบาดของโรคโควิด ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุนต่างชาติ และเพิ่มความต้องการเงินบาทให้สูงขึ้น แต่เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย อาจเป็นไปได้อย่างช้าๆ ประกอบกับทิศทางสกุลเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นทั่วโลก อาจส่งผลให้ทิศทางเงินบาทไทยโดยรวมยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี 2565


อ่านต่อhttps://thestandard.co/thai-baht-value-2022-on-4-factors/

 

อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ


- ธปท.จี้เร่งแก้ 5 จุดเปราะบาง “แผลเป็น” เศรษฐกิจไทย

นักวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธปท. จี้เร่งแก้ 5 จุดเปราะบางเศรษฐกิจไทย-1 จุดเปราะบางสังคมไทย ชี้เพื่อรับมือบริบทใหม่โลกที่เปลี่ยนแปลงไป


1) เศรษฐกิจไทยเปราะบางต่อความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์


2) หากปรับตัวไม่ทัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่อาจทำให้ไทยตกขบวนรถไฟได้


3) ภาวะโลกร้อนจะส่งผลใหญ่หลวงต่อไทย หากไม่เร่งปรับตัวตั้งแต่วันนี้


4) การเข้าสู่สังคมสูงอายุส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยหลายด้าน


5) วิกฤตโควิด-19 ได้สร้างหลายแผลเป็นต่อเศรษฐกิจไทย


นอกจากนี้ คณะผู้วิจัย ยังพบว่า ความสมานฉันท์ในสังคมไทยอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับคุณภาพสังคมด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะในมิติของความเชื่อมั่นในองค์กรที่อยู่ในระดับต่ำในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หากวัดจากทัศนคติและค่านิยม

อ่านต่อhttps://www.prachachat.net/finance/news-781010บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com