• ​ ​“คุโรดะ” ชี้ “หากจำเป็น” บีโอเจจะเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงิน รวมถึงเรื่องการลดดอกเบี้ย

    16 กันยายน 2564 | Economic News
  

คุโรดะ” ชี้ “หากจำเป็น” บีโอเจจะเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงิน รวมถึงเรื่องการลดดอกเบี้ย


สรุปมุมมองของนายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ดังนี้

·         เล็งเห็นวงจรที่ดีสำหรับ “หุ้นกู้” และ “การลงทุน”

·         วงจรที่ดีสำหรับผลประกอบการภาคบริษัทและภาคธุรกิจ รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรยังดำเนินได้ต่อไป

·         เห็นถึงวงจรการจัดการที่ดี โดยเฉพาะ “ภาคการผลิต” ที่ได้รับแรงหนนุจากบริษัทข้ามชาติที่ฟื้นตัว

·         มีมุมมองเชิงบวกที่ดีขึ้นสำหรับ บริษัทญี่ปุ่นต่างๆ แม้จะเผชิญกับปัญหาด้านอุปทาน

·         ผลกระทบจากอุปสรรคทางด้าน “ห่วงโซ่อุปทาน” ยังมีอยู่จากโรงงานต่างๆที่ปิดทำการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

·         บีโอเจ มองว่าเงินเฟ้อจะบรรลุเป้าหมาย 2% ได้มากขึ้น

·         หากจำเป็น บีโอเจจะเดินหน้าผ่อนคลายการเงินต่อไป รวมถึงเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยด้วย

·         การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนญี่ปุ่นยังทรงตัว

·         บีโอเจคาดจะเห็นเงินเฟ้อทรงตัวมากขึ้น แต่อาจไม่แตะเป้าหมาย 2% ได้ก่อนปี 2023

·         เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีนแนวโน้มจะฟื้นตัวจากผลกระทบของ Covid-19 ได้ จากการฉีดวัคซีน

·         บีโอเจจะรวม “ตราสารหนี้เขียว” (Green bonds) ในโครงการซื้อหุ้นกู้


ที่มา: Forex Live, Reuters


บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com