• รีพับลิกันค้านการอภิปรายแผนโครงสร้างพื้นฐาน จึงอาจกลับมาเจรจากันใหม่ในสัปดาห์หน้า

    22 กรกฎาคม 2564 | Economic News
  

รีพับลิกันค้านการอภิปรายแผนโครงสร้างพื้นฐาน จึงอาจกลับมาเจรจากันใหม่ในสัปดาห์หน้า

 

สมาชิกวุฒิสภาพรรครีพับลิกัน ทำการค้านการเปิดหารือ แผนโครงสร้างพื้นฐาน” ที่ผ่านมติเจรจาร่วมของสองพรรคที่มีวงเงินในแผน 1.2 ล้านล้านเหรียญ ทั้งนี้ คาดว่าทางสภาอาจจะมีการหารือถึงแผนดังกล่าวกันต่อ เร็วที่สุด” ในวันจันทร์หน้า

 

ทางรีพับลิกันค้านการหารือดังกล่าวเนื่องจากทั้งหมดยังไม่ได้ถูกเขียนเป็นรูปธรรม และอาจทำให้เกิดการนำเสนอเป็นญัตติใหม่อีกครั้งในวาระหน้า

 

จำนวน 51 เสียงในวุฒิสภา ลงมติ เลื่อนการเจรจา” โดยที่นายชัค ชูมเมอร์ส ผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภาสหรัฐฯ ก็ตัดสินใจเปลี่ยนการลงมติจากโหวต “No”  เป็น “Yes” ในช่วงนาทีสุดท้าย เพื่ออนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภากลับมาตัดสินใจลงมติใหม่ในอนาคต และตามกฎการจะลงมติผ่านที่ประชุมสภาจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุน 60 เสียง จึงทำให้ร่างที่เสนอนั้นกลายเป็นตัวบทกฎหมาย

 

ที่มา: Reuters

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com