• US Presidential Election 2020 | เทียบโพลล์ชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา

    3 พฤศจิกายน 2563 | Economic News

โพลล์ส่วนใหญ่ชี้ว่าพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนนายไบเดนที่ 50% ขณะที่คะแนนนิยมนายทรัมป์ 44.7% ซึ่งล่าสุด Money Control มีการนำภาพเปรียบเทียบโพลล์ และผลโหวตจริงตลอดช่วงการเลือกตั้งสหรัฐฯ 100 ปีที่ผ่านมา

  ที่มา: Money Control

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com