• การนับคะแนนบัตรเลือกตั้งของรัฐสำคัญในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

    3 พฤศจิกายน 2563 | Economic News

จำนวนผู้ลงคะแนนผ่านบัตรเลือกตั้งที่มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ มีจำนวนมากที่สุดเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งปี 2020 นี้ โดยมีสาเหตุหลักจากการระบาดของไวรัสโคโรนา จึงก่อให้เกิดความกังวลว่าจะใช้เวลาในการนับคะแนนนานเพียงใด รวมทั้งระบบเลือกตั้งในแต่ละรัฐและความคืบหน้าของจำนวนบัตรลงคะแนนที่ถูกส่งทางไปรษณีย์รวมทั้งหมดที่ถูกส่งมา


การนับผลคะแนนของบัตรที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ของแต่ละรัฐสำคัญ มีดังนี้

- รัฐแอริโซนา
ความคืบหน้า: บัตรลงคะแนนถูกส่งมาทางไปรณีย์ตั้งแต่ 7 ต.ค.
การนับคะแนน: เริ่มวันที่ 20 ต.ค.
กำหนดเส้นตาย: ต้องส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าหรือก่อนวันเลือกตั้ง

- รัฐฟลอริด้า
ความคืบหน้า/การนับคะแนน: บัตรลงคะแนนถูกส่งมาตั้งแต่ 24 ก.ย. จึงสามารถนับผลคะแนนได้ก่อน
กำหนดเส้นตาย: ต้องส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าหรือก่อนวันเลือกตั้ง

- รัฐจอร์เจีย
ความคืบหน้า: บัตรลงคะแนนถูกส่งมาทางไปรณีย์ตั้งแต่ 15 ก.ย. และจะเริ่มเปิดซองไปรษณีย์เพื่อนำมาแยกไว้ เริ่มตั้งแต่ 19 ต.ค. (แต่จะยังไม่นับรวมเป็นผลคะแนน)
การนับคะแนน: เริ่มนับตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งในรัฐ
กำหนดเส้นตาย: ต้องส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าหรือก่อนปิดหีบเลือกตั้งในรัฐ เวลา 07:00น. (ตามเวลาไทย)

- รัฐไอโอวา
ความคืบหน้า: บัตรลงคะแนนถูกส่งมาทางไปรษณีย์ตั้งแต่ 24 ต.ค. และทางรัฐมีการคัดกรองบัตรเพื่อเตรียมนับคะแนนในวันที่ 31 ต.ค.
การนับคะแนน: เริ่มวันที่ 2 พ.ย.
กำหนดเส้นตาย: สามารถส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ได้ทั้งก่อนหรือในช่วงเช้าของวันเลือกตั้ง และทางรัฐจะรับบัตรทางไปรษณีย์ช้าสุดไม่เกินเที่ยงของวันที่ 9 พ.ย.

- รัฐมิชิแกน
ความคืบหน้า: สามารถส่งบัตรลงคะแนนได้ภายในวันที่ 2 พ.ย. และจะไม่มีการเปิดซองใดๆจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง
การนับคะแนน: เริ่มตั้งแต่ 19:00น. (ตามเวลาไทย) ของวันเลือกตั้ง 3 พ.ย.
กำหนดเส้นตาย: ต้องส่งบัตรลงคะแนนไม่เกิน 08:00น. (ตามเวลาไทย ในวันที่ 4 พ.ย.) ของวันเลือกตั้ง

- รัฐมินนีแอโพลิส
ความคืบหน้า: กำลังทยอยได้รับบัตรลงคะแนน
การนับคะแนน: เริ่มนับหลังปิดหีบเลือกตั้งในวันที่ 3 พ.ย. หรือ 08:00น. ของวันที่ 4 พ.ย.
กำหนดเส้นตาย: ภายในวันเลือกตั้ง

- รัฐเนวาดา
ความคืบหน้า: บัตรลงคะแนนส่งมาไม่เกินกำหนด 20 ต.ค. และกำลังทยอยเปิดซองนับคะแนน
การนับคะแนน: เริ่มวันที่ 19 ต.ค.
กำหนดเส้นตาย: ต้องส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์ในเวลาที่กำหนด และจะต้องได้รับบัตรไม่เกินวันที่ 10 พ.ย.

- รัฐนิวแฮมเชียร์
ความคืบหน้า: เจ้าหน้าที่เริ่มรับบัตรลงคะแนนในวันที่ 29 ต.ค. ขณะที่บางเขตของรัฐดังกล่าวจะเริ่มส่งบัตรในวันที่ 30, 31 ต.ค. และ 1 พ.ย.
การนับคะแนน: เริ่มนับวันเลือกตั้ง 3 พ.ย.
กำหนดเส้นตาย: ต้องได้รับบัตรลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

- รัฐนอร์ธ แคโลไรนา
ความคืบหน้า: บัตรลงคะแนนถูกส่งมาทางไปรณีย์ตั้งแต่ 29 ก.ย.
การนับคะแนน: เริ่มนับบัตรในวันเลือกตั้ง 3 พ.ย.
กำหนดเส้นตาย: ต้องส่งบัตรลงคะแนนให้ที่ทำการไปรษณีย์ภายในวันเลือกตั้งและต้องได้รับบัตรลงคะแนนที่ถูกส่งมาไม่เกิน 12 พ.ย.

- รัฐโอไฮโอ
ความคืบหน้า: บัตรลงคะแนนถูกส่งมาทางไปรณีย์ตั้งแต่ 6 ต.ค.
การนับคะแนน: เริ่มต้นนับบัตรในวันเลือกตั้ง หรือ 07:30น. ของวันที่ 4 พ.ย. (ตามเวลาไทย)
กำหนดเส้นตาย: ต้องส่งบัตรลงคะแนนผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไม่เกิน 2 พ.ย. และต้องได้รับบัตรลงคะแนนที่ถูกส่งมาไม่เกิน 13 พ.ย.

- รัฐเพนซิลเวเนีย
ความคืบหน้า: บัตรลงคะแนนสามารถเริ่มส่งมาทางไปรณีย์ภายในวันเลือกตั้งไม่เกิน 19:00น. (ตามเวลาไทย)
การนับคะแนน: จะเริ่มนับหลังปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเวลา 08:00น. ของวันที่ 4 พ.ย. (ตามเวลาไทย)
กำหนดเส้นตาย: บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ต้องถูกส่งมาถึงภายในวันเลือกตั้ง หรือไม่เกินเวลา 08:00น. ของวันที่ 4 พ.ย.

หมายเหตุ: ศาลสูงสุดของรัฐเพนซิลเวเนียอาจตัดสินใจขยายเวลาการรับบัตรลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ได้ภายในช่วง 3 วันให้หลัง (หรือไม่เกิน 6 พ.ย.) และนี่ถือเป็นความท้าทายสำหรับพรรครีพับลิกัน แต่รัฐนี้ก็มักเป็นฐานคะแนนเสียงสำคัญของพรรครีพับลิกัน

NBC News ชี้ว่ามีไม่น้อยกว่า 7 เขตในรัฐเพนซิลเวเนียมีแผนคงกระบวนการหรือการนับคะแนนใดๆ จนกว่าจะเข้าสู่ช่วงหลังเลือกตั้

- รัฐเท็กซัส
ความคืบหน้า: บัตรลงคะแนนของประชาชนเรือนแสนหรือมากกว่านั้นได้เริ่มส่งบัตรลงคะแนนในวันที่ 22 ต.ค. ขณะที่บางเขตของรัฐมีการรวบรวมส่งภายในกำหนดวันที่ 30 ต.ค.
การนับคะแนน: ผู้ที่ส่งก่อนเริ่มนับหลังจากปิดรับบัตรผ่านทางไปรษณีย์ในวันที่ 30 ต.ค. ขณะที่บางเขตที่จัดส่งภายใน 30 ต.ค. จะไม่สามารถนับคะแนนได้จนกว่าจะเปิดหีบนับคะแนนผู้มาใช้สิทธิที่คูหาในวันเลือกตั้ง
กำหนดเส้นตาย: ต้องส่งบัตรลงคะแนน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ภายในวันเลือกตั้ง หรือ 07:00น. ของวันที่ 4 พ.ย. (ตามเวลาไทย) และต้องได้รับบัตรไม่ช้ากว่า 05:00น. ของเช้าวันที่ 5 พ.ย. (ตามเวลาไทย)

- รัฐวินคอนซิน
ความคืบหน้า: เจ้าหน้าที่จะเริ่มทำการตรวจสอบบัตรลงคะแนน (รายชื่อการขอรับบัตรทางไปรษณีย์ เพื่อเทียบกับบัญชีรายชื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของลายมือชื่อ และที่อยู่) จึงไม่สามารถเปิดซองและเริ่มกระบวนการใดๆได้จนกว่าจะเข้าสู่วันเลือกตั้งในช่วง 19:00น. (ตามเวลาไทย)
การนับคะแนน: สามารถเริ่มนับคะแนนได้ตั้งแต่วันเลือกตั้ง 19:00น. (ตามเวลาไทย)
กำหนดเส้นตาย: เจ้าหน้าที่ต้องได้รับบัตรลงคะแนนผ่านไปรษณีย์ไม่เกินเวลา 20:00น. ของวันเลือกตั้ง หรือ 08:00น. ของวันที่ 4 พ.ย. (ตามเวลาไทย)

ที่มา: CNBC, NBCNEWS

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com