• World Bank คาดเศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างน้อย 5% ในปีนี้

    30 มิถุนายน 2563 | Economic News

เศรษฐกิจไทยถูกคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยปีนี้อาจเห็นเศรษฐกิจไทยหดตัวลงไปอย่างน้อย -5% และจะใช้เวลามากกว่า 2 ปีเพื่อให้การขยายตัวกลับมาได้ดีเท่ากับช่วงก่อนการระบาดของไวรัสโคโรนา

ขณะที่ปี 2021 คาดเศรษฐกิจไทยจะโตได้ 4.1% และปี 2022 คาดโตได้ 3.6%

อย่างไรก็ดี คาดคนไทยจะว่างงานราว 8.3 ล้านราย จากวิกฤตไวรัสโคโรนาในเวลานี้ ดังนั้น ภาคแรงงานจึงมีความเสี่ยงหนัก โดยเฉพาะแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและการบริการ

ที่มา: Reuters

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com