ทองคำแท่งและเม็ดเงิน

กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมการซื้อขายทองคำแท่งและเม็ดเงินบริสุทธิ์คุณภาพสูงแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยระบบออนไลน์ที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

เม็ดเงินบริสุทธิ์

การสกัดเม็ดเงินบริสุทธิ์จะได้การสกัดเป็นสินค้า 2 ประเภท

1. เม็ดเงิน 99.90% ระดับ สแตนดาร์ท

2. เม็ดเงิน 99.99% ระดับ พรีเมี่ยม

การสั่งซื้อเม็ดเงินบริสุทธิ์จะต้องทำการเปิดบัญชีในระบบสมาชิกโดยจะมีเจ้าหน้าที่ทางการตลาดคอยให้คำปรึกษาและเสนอราคาขายให้แก่ท่านลูกค้า

1. ซื้อขายปลีก (Non-membership)

วันที่เปิดบริการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
เวลาเปิดทำการ: 09.00 น. – 18.00 น.
โทรศัพท์: 0 2770 7766


2. เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายผ่านระบบ (Gold Phone membership)

ระบบการซื้อขายเม็ดเงินบริสุทธิ์ผ่านทางโทรศัพท์เป็นระบบสมาชิกที่ท่านลูกค้าสามารถติดต่อซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดโดยสามารถจองราคาได้ก่อนแล้วมาชำระการซื้อและขายในภายหลัง

ข้อดีในการซื้อขายผ่านทางระบบโทรศัพท์

 • ท่านลูกค้าจะได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นการส่วนตัว
 • ไม่ต้องเฝ้าราคาที่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาสามารถโทรสอบถามราคาได้

เอกสารเพื่อการเปิดบัญชีซื้อขายในระบบโทรศัพท์


2.1 ประเภทนิติบุลคล

 1. หนังสือสัญญาเพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนา ภพ 01.5 หรือ ภพ 20
 5. สำเนาแสดงหลักฐานทางการเงินของธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน


2.2 ประเภทบุคคลธรรมดา
 1. หนังสือสัญญาเพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาแสดงหลักฐานทางการเงินของธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 5. กรณีที่ทำการซื้อจะมีการบวกค่า VAT 7%

ขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีซื้อขาย

 • ยื่นเอกสารเพื่อขอเปิดบัญชี
 • วางเงินหลักประกันตามอัตราส่วนที่บริษัทกำหนด
 • ท่านลูกค้าสามารถทราบผลอนุมัติได้ในทันที
 • เงื่อนไขในการบริการซื้อขายผ่านทางระบบโทรศัพท์
 • ทางบริษัทฯจะมีหนังสือคู่สัญญาเป็นบัญชีซื้อขายสำหรับท่านลูกค้า
 • วางหลักประกันขั้นต่ำเพื่อเปิดบัญชีซื้อ 5 กิโลกรัมขึ้นไป
 • สามารถซื้อขั้นต่ำครั้งละ 5 กิโลกรัมขึ้นไป
 • บริการส่งตั้งแต่ 20 กิโลกรัม

ท่านลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเปิดบัญชีผ่านทางห้องค้าได้ที่สาขา ดิโอลด์ สยาม พลาซ่า สำนักงานใหญ่

1.ระบบโทรศัพท์ Gold Phone

วันที่เปิดบริการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 

เวลาเปิดทำการ: 09.00 น. – 18.00 น.
โทรศัพท์: 02 770 7788


2.ระบบโกลด์ ออนไลน์ Gold Onlineและ Gold Mobile

ติดต่อสมัครเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย Gold Online ทุกระบบได้ 4 สาขา ดังนี้

สาขา Online 1 : ฟิวเจอร์ ออฟฟิศ สาขาดิโอลด์ สยาม พลาซ่า สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 121/19 ดิโอลด์สยามพลาซ่า ชั้น 1 ถ.พาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0 2770 7777
โทรสาร: 0 2222 5554
เวลาเปิดทำการ: 09.15 น. – 18.15 น.
วันที่เปิดบริการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์ 10.00 น. – 18.00 น.)

Google Map

สาขา Online 2 : เอ็มทีเอส โกลด์ ออฟฟิศ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G

ที่อยู่: เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G เลขที่ห้อง G28 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 0 2770 7731
โทรสาร: 0 2884 8179
เวลาเปิดทำการ: 11.00 น. – 20.00 น.
วันที่เปิดบริการ: ทุกวันจันทร์ – เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)

Google Map

สาขา Online 3 : เอ็มทีเอส โกลด์ ออฟฟิศ สาขาลาดพร้าว ซอย 35/3

ที่อยู่: 1391,1393 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์: 0 2770 7732 
โทรสาร: 0 2937 2116 
เวลาเปิดทำการ: 09.15 น. – 18.15 น.
วันที่เปิดบริการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (วันเสาร์ 10.00 น. – 14.00 น.)

Google Map

สาขา Online 4 : เอ็มทีเอส โกลด์ ออฟฟิศ สาขาวงแม่ทองสุกกรอบพระ (เวียนใหญ่)

ที่อยู่: 90 ถ.ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์: 0 2437 2822
โทรสาร: 0 2437 2866
เวลาเปิดทำการ: 09.15 น. – 18.15 น. 

วันที่เปิดบริการ: ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (วันเสาร์ 10.00 น. – 18.00 น.)

Google Map

ทองคำแท่งและเม็ดเงิน
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com