• ประกาศ เรียนลูกค้าทุกท่าน ขณะนี้ช่องทาง FACEBOOK MTS GOLD สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ

    10 มกราคม 2567

!! ประกาศ  เรียนลูกค้า และประชาชนทุกท่าน !!

ขณะนี้ Facebook Page : MTS GOLD สามารถ !! เข้าใช้งานได้ปกติ !!
ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสาร ได้ทุกช่องทางจากทางเพจ MTS GOLD
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com