• ประกาศงดออกอากาศ MTS Facebook Live "วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ วันอาสาฬหบูชา"

    20 กรกฎาคม 2566
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com