• ประกาศ ระบบ เป๋าตังค์ Gold Wallet ปิดทำการ ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 7:00 - 9:00 น.

    20 กรกฎาคม 2566
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com