• ประกาศ ปิดปรับปรุง 5 แอปฯ ธนาคารชั่วคราว อาจส่งผลไม่สามารถชำระเงินในระบบแม่ทองสุกออมทอง

    7 เมษายน 2565
ประกาศ ปิดปรับปรุง 5 แอปฯ ธนาคารชั่วคราว
 อาจส่งผลไม่สามารถชำระเงินในระบบแม่ทองสุกออมทอง ผ่านธนาคารดังกล่าวได้
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com