รายการออนไลน์
รายการ Gold Tonight by MTS Gold  

วิเคราะห์บาท หลัง NFP ดีทองคำไทยมีลุ้นเห็น ฿29,000 หรือไม่?

8 พฤศจิกายน 2564

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com