• นักลงทุนทองคำลดสถานะ Long เป็นครั้งแรกในรอบ 6 สัปดาห์

    9 กุมภาพันธ์ 2558 | Gold News


gold


บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com