• สรุปข่าวราคาทองคำ (ภาคค่ำ) ประจำวันที่ 30 มกราคม 2558

    30 มกราคม 2558 | Gold News

-นักวิเคราะห์จากสถาบัน Australia and New Zealand Banking Group. การใช้นโยบายรัดเข็มขัดทางการเงินของสหรัฐอเมริกา  โดยเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง ท่ามกลางการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ  ซึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับอีก 12 เดือนข้างหน้าสำหรับทองคำ นั่นก็คือ การที่มีสภาพคล่องมากที่ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบผ่านทาง ECB และเศรษฐกิจของสหรัฐมีการปรับตัวที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดการลงทุนพันธบัตร


-แต่อย่างไรก็ดี อาจเกิดความเสี่ยงได้ ถ้าสหรัฐ ยังมีการประคองระดับการเจริญเติบโตไว้แบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเจริญเติบโตของค่าจ้างที่ยังมีไม่มากนัก


-นักวิเคราะห์จากสถาบัน Phillip Futures กล่าวว่า ทันทีที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จำทำให้สินทรัพย์อย่างเช่น ทองคำ มีความน่าสนใจในการถือครองลดน้อยลงไปในทันที ซึ่งคาดการณ์ว่า ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงไปที่ระดับ 1,200 เหรียญอีกครั้ง
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com