เทคนิคการลงทุน

How To Trade ตอนที่30 : "ปัจจัยที่กระทบราคาทองคำ"

10 สิงหาคม 2558

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0 2770 7777 โทรสาร 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com