พนักงานขายเครื่องประดับ - ทอง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ให้ข้อมูลสินค้าเเละบริการเเก่ผู้สนใจ เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย 2. สร้างความประทับใจให้เเก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท 3. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน

40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

คุณสมบัติผู้สมัคร

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ให้ข้อมูลสินค้าเเละบริการเเก่ผู้สนใจ เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย
2. สร้างความประทับใจให้เเก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
3. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามโครงสร้างบริษัท

เพศหญิง  อายุระหว่าง 18 - 35 ปี
การศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

มีความขยัน ซื่อสัตย์ , อดทน , ทนเเรงกดดันได้
อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ

สวัสดิการเพิ่มเติม :

ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม, ประกันอุบัติเหตุ, ค่าคอมมิชชั่นบางตำแหน่ง, โอที,เบี้ยขยัน, เงินโบนัสปีละ 2 ครั้ง, อบรมสัมมนาฯ, ปรับเงินประจำปี, กิจกรรมสันทนาการ, งานสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ

ประสบการณ์

ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

อัตราที่รับ

1 อัตรา

สมัครงาน