• ประชาสัมพันธ์ | Streaming for Apple Watch แอพพลิเคชั่นเช็คราคาหุ้นและอนุพันธ์บน Apple Watch

    17 Jul 2015


Streaming for Apple Watch แอพพลิเคชั่นเช็คราคาหุ้นและอนุพันธ์บน Apple Watch 


มิติใหม่ของการเช็คราคาหุ้นและอนุพันธ์ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น Streaming บน Apple WatchMTS Gold Co., Ltd.
40,42,44, Sapsin Road, Wang Burapha Phirom Sub-district, Pranakorn District, Bangkok, 10200
Tel. 0 2770 7777 Fax. 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com