• ประชาสัมพันธ์ | แจ้งเวลาทำการของสาขาแม่ทองสุก กรอบพระ (วงเวียนใหญ่)

    24 Jun 2015

เรียน ลูกค้าสมาชิกที่เคารพทุกท่าน

        ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า ด้วยสาขาออนไลน์ MTS Gold สาขาวงเวียนใหญ่ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สาขาแม่ทองสุก กรอบพระ (วงเวียนใหญ่) และได้เปิดทำการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน เป็นต้นมา และเปิดให้บริการใหม่ด้านจำหน่ายกรอบพระ รับเลี่ยมพระ จี้แผง สร้อยคอทองคำ และขายฝากทอง

         นอกจากนี้ลูกค้าสมาชิกทุกท่านสามารถทำธุรกรรมเปิดบัญชีเทรดทองคำแท่ง และ Gold Futures , เพิ่มพอร์ท ,เคลียร์พอร์ท รับ-ส่งมอบทองคำ ได้ตามปกติ ตามวันและเวลาดังกล่าว MTS Gold Co., Ltd.
40,42,44, Sapsin Road, Wang Burapha Phirom Sub-district, Pranakorn District, Bangkok, 10200
Tel. 0 2770 7777 Fax. 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com