• ประกาศวันงดออกอากาศ MTS Live เนื่องใน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี" ในวันที่ 3 มิ.ย. 63

    1 Jun 2020
MTS Gold Co., Ltd.
40,42,44, Sapsin Road, Wang Burapha Phirom Sub-district, Pranakorn District, Bangkok, 10200
Tel. 0 2770 7777 Fax. 0 2623 9366 E-mail: support@mtsgoldgroup.com